Következik a Next level

Alakítjuk a változást! Folyamatosan változik a világunk, az iparágunk, így nekünk is változni kell. Annak érdekében, hogy ennek a változásnak aktív alakítói legyünk, meghatároztuk új stratégiánkat, amely megteremti az alapot a vállalat hosszú távú sikerességéhez, és megadja a megfelelő válaszokat a jelen és a jövő kihívásaira. Hogyan képzeli el jövőjét az Audi Hungaria? Megtudhatjuk a vállalat új stratégiájából, amelyet Alfons Dintner, a vállalat igazgatóságának elnöke mutat be nekünk.

Az egyéni mobilitás 15 év múlva is jövőképes lesz?


Alfons Dintner: Az egyéni szabadság témája szorosan kapcsolódik az egyéni mobilitáshoz. Az emberek szeretnek utazni, és érdeklődnek a világ iránt. Ez a mozgás iránti vágy a világon mindenütt megfigyelhető, az egyéni mobilitás tehát a közösségi mobilitással összevetve nem leszálló ágban van, hanem abszolút jövőképes. Ehhez pedig mi is hozzájárulunk: támogatjuk az embereket abban, hogy teljesüljön az egyéni mobilitás iránti vágyuk.


Az iparágunk teljes átalakuláson megy keresztül. Hogyan jellemezné ezt a transzformációt?


A. D.: Egyre egyértelműbbé válik, hogy az erőforrások korlátok nélküli felhasználása nem folytatódhat. A megoldást arra, hogy felkészüljünk a jövőre, és egyúttal jövőképesek is legyünk, az „és” hangsúlyozása jelenti. Az embereknek és környezetünknek egy működőképes rendszert kell alkotniuk – az egyoldalú megközelítés ma már nem járható út. Az erőforrások szűkösségének fényében a transzformáció számomra azt jelenti, hogy a jövőben egy nem kizárólag technológiai megoldás fog születni.

Pozsgai Dávid

A Strategy Challenge workshopra önként jelentkeztem, ugyanis nagyon érdekelt, hogy egy ilyen nagyvállalatnál hogyan alakítja ki új stratégiáját. Különösen örülök, hogy a workshop által közvetlen kapcsolatba kerültem az igazgatóság tagjaival, akik meghallgattak, és akik számára fontos volt az én véleményem is. Az új stratégiának köszönhetően vállalatunk tudatosan halad előre az új irányvonalak mentén, amelyeknek köszönhetően a munkahelyek megőrzése és a környezetvédelem mellett az elektromobilitás irányába történő változás még szervezettebben megy végbe.

Pozsgai Dávid
Teamvezető, járműszerelde szerelősor 3/előszerelés/motor/futómű

Hogyan látja most az Audi Hungariát a járműiparon és a Volkswagen Konszernen belül?


A. D.: Mindenki hamar felismeri, hogy az Audi Hungariánál nemcsak kiváló autók és motorok készülnek, de a munkatársak is rengeteg kompetenciát felhalmoztak a legkülönbözőbb területeken. Az Audi Hungaria megvalósítja a céljait, bármilyenek is a külső körülmények, éli a „mi” szellemiségét, amelyet a piros kabát testesít meg, bármilyen kihívást jelentsenek is az egyes termékfelfutások vagy más témák. „Együtt verhetetlenek vagyunk” – ez a szellemiség az egész konszernen belül védjegyünkké vált.


Hol látja a vállalatot öt vagy tíz év múlva a konszernben?


A. D.:Úgy vélem, a konszern rendkívül fontos gyártótelephelye vagyunk. Az optimalizálásoknak köszönhetően számos területen abszolút viszonyítási pontként tekintenek ránk. Célunk, hogy a meglévő és a jövőbe mutató kompetenciáinkat még tovább fejlesszük, a jövőben még gyorsabbak és agilisabbak legyünk, az erőforrásainkat még optimálisabban használjuk fel, és a jövőnket proaktívan alakítsuk.


Önnek személyesen mi volt fontos a stratégiafejlesztési folyamat során?


A. D.:Az egész életem arról szólt, hogy valamit felépítsek, majd működésbe hozzam. Az Audi Hungariánál először kerültem egy piros KPI-ok nélküli, működő rendszerbe. Itt kimondottan hatékony folyamatok működnek – és sokkal többre vagyunk képesek, mint csupán autók vagy motorok gyártására. Next Level stratégiánk megalkotásához tulajdonképpen épp ennek az eddiginél jóval hangsúlyosabb konszernen belüli bemutatása adja a motivációt, de akár az is, hogy a lehetőségeink kiaknázásával egyfajta „hóeltakarító” szerepet töltsünk be más gyártótelephelyek számára. Az Audi Hungaria sokkal több hasznot és értéket tud teremteni az egész konszern és a társadalom számára is.

Szvitek Csaba

Örömmel vettem részt egy ilyen nagy volumenű vállalkozásban: jó érzés volt a Strategy Challenge workshop csapatának tagja lenni és a jövőre vonatkozó stratégia megalkotásában részt venni. Fontosnak tartom a megújulás képességét, amely vállalatunkra, motorgyártásunkra és termékeinkre is vonatkozik. Amikor pedig mindezt megmutatjuk a világnak, egyedien és új módon tesszük. Az új stratégia hosszú távú perspektívát és munkalehetőséget biztosít, továbbá előnyt kínál a versenytársakkal szemben.

Szvitek Csaba
Teamvezető, Komplettmotorszerelde Otto EA888

Melyek a sikeres stratégiafejlesztési folyamat garanciái?


A. D.: A legfontosabbak a stabil alapok. Csak akkor lehet nyugodt lelkiismerettel gondolkodni arról, hogy a Next Level üzleti modell elérését tűzzük ki magunk elé, ha a meglévő üzleti modell tökéletesen, gördülékenyen működik. A továbblépéshez minden tekintetben megalapozott koncepció és világos vízió szükséges. Milyennek látom a vállalatot 2035-ben? Milyen lehetőségeink vannak, és melyek a kockázatok? Ha ezeket részletesen ismerjük, természetesen még társakra is szükség van, akik ugyanúgy vélekednek minderről: az igazgatóságra, konszernszintű döntéshozókra, akik elkötelezettek ezen irányvonal mellett, és készek közösen kialakítani. De szükség van valamennyi munkatársra és a munkavállalói érdekképviseletre is, azaz olyan jövőorientált emberekre, akik szívügyüknek tekintik a következő szint elérését.


Ön szerint melyek az Audi Hungaria új stratégiájának fő elemei?


A. D.:Az új üzleti modell az erősségeinken, a kompetenciáinkon alapul: képesek vagyunk koncepciókat készíteni, elemezni, gyártani, termékfelfutásokat megvalósítani. Magunk végezzük a munkatársak képzését, valamint saját műszaki fejlesztést működtetünk, ugyanakkor kiterjedt felsőoktatási kapcsolatokkal és saját tanszékekkel rendelkezünk. A kompetenciáink lehetővé teszik számunkra, hogy „End-to-End” szemlélettel gondolkozzunk és cselekedjünk, és szolgáltatóként valamennyi konszernmárka számára többletértéket biztosítsunk. Ez új üzleti modellt jelent. Már ma látszik, hogy milyen témákkal fordulnak az Audi Hungariához: alkatrészek vizsgálata, szimuláció, tízhengeres Lamborghini-motor, támogatás a termékfelfutásoknál, IT, adatkezelés, SAP és számos egyéb téma. Ezek mind olyan jövőbe mutató területek, amelyeket már ma lefedünk, és következetesen még jobban kiépítjük, majd szolgáltatásként kínáljuk őket a konszernen belül, így jóval kevesebb megbízást kell külső cégeknek kiadni. Deklarált célunk a konszernen belüli teljes mértékben szinergikus feladatelosztás, az hogy jelentős többletértéket teremtsünk konszernügyfeleink számára, ami kiváló lehetőséget ad a foglalkoztatás jövőbeli biztosítására is.

Weisz Szilvia

A Next Level, vagyis az Audi Hungaria új stratégiája a változó világhoz való alkalmazkodásban és a megvalósítás egy következő szintre lépésében nyilvánul meg. A stratégia véglegesítése előtt a Stratégiai kör tagjaként vettem részt a Strategy Challenge workshopon, ahol a részt vevő kollégák és a munkavállalói képviselet véleményét is meghallgatták, és beépítették a stratégiába. Nagyszerűnek tartom, hogy a termelő-telephely gondolkodásból egyre inkább a „Center of Competence” irányba haladunk, amely biztosítja, hogy a vállalat több lábon álljon, miként az állandóan és gyorsan változó környezethez való tudatos alkalmazkodás képességét is. Kívánom, hogy a Next Level stratégia eljusson az összes kollégámhoz, és mindenki azt érezze, hogy részese akar lenni ennek az ígéretes jövőnek.

Weisz Szilvia
Vezető, Felfutásirányítás

Hogyan ítéli meg az ESG (En- vironmental, Social, Governance) szerepét a stratégiai folyamatban?


A. D.: Mindannyian élhető, jobb világban szeretnénk élni. Úgy gondolom, hogy az ESG, vagyis a környezetvédelmi, társadalmi és etikai felelősségvállalás gondolatára alapvetően ugyanúgy kell tekinteni, mint a szabadság iránti vágyunkra: ez minden ember alapszükségletei közé tartozik. Az ESG rendkívül fontos szerepet játszik, és ugyanolyan lényeges, mint a jólét elérése vagy a mai üzleti modellünk. Az ESG a jövő szempontjából meghatározó elemeket foglal magában: a mindannyiunkat körülvevő ökoszisztémát, szociális szempontokat és az etikus működés elvárásait. Nagyon fontosnak tartom, hogy általa egy strukturált eszköz áll rendelkezésünkre az élhető világ megteremtését rendszerszemléletű módon szolgáló intézkedések kialakítására és értékelésére. Amikor vásárolok, ezek a szempontok ma már az én döntéseim során is szerepet játszanak. Az ESG hatalmas esélyt jelent a stratégiánk megvalósításához.

Mindenkinek fel kell ismernie, hogy a Next Level a nagy esélyünk, ennek során azonban a gondolkodásmód megváltozására/bővítésére van szükség.

Alfons Dintner

Hogyan néz ki számunkra, a vállalat számára a megvalósítás további folyamata?


A. D.: Már javában benne vagyunk a megvalósítás fázisában. Most az a fontos, hogy azt, amit a sokfordulós Strategy Challange keretében a vállalat különböző területeiről érkező munkatársakkal és a munkavállalói érdekképviselet tagjaival közösen elvégeztünk, az egész vállalatra kiterjesszük. Biztosítani fogjuk, hogy a Next Level ne egy elefántcsonttoronyból előírt stratégia legyen, hanem az Audi Hungaria csapata által, az Audi Hungaria számára készített stratégia. Az elkövetkező években számos olyan munkatársat fogunk valamennyi felelősségi szintről aktívan bevonni a stratégiai folyamatba, akik területük szakértői, és szükség van a véleményükre, szakértelmükre. Célunk, hogy minden munkatársat inspiráljunk arra, hogy lelkesen vegyen részt az Audi Hungaria jövőjének alakításában.


Látjuk, hogy már sokan lelkesednek a víziónkért, és olyan kompetenciákkal fordulnak hozzánk, amelyeket mi már most képesek vagyunk szolgáltatásként nyújtani. Kiváló példa erre, hogy a minőségbiztosítás klímaszobáiban külső megbízók számára is végezhetnénk tesztelést. Ehhez azonban akkreditált vizsgálóhelynek kell lennünk. Vagyis az új üzleti modellünkben a jövőben nemcsak a konszern részéről történő tanúsításra van szükségünk, hanem hivatalos akkreditációra is a külsős ügyfelek számára. Vagy egy másik nagyszerű történet, amikor a Lamborghini hozzánk fordul, hogy végezzük el a beszállítóinak a kiértékelését, mert mi vagyunk a tízhengeres motorok specialistái. Meggyőződésem, hogy ahogyan ma az ötletmenedzsment-rendszerünket használjuk a jó ötletek belső felkutatására, holnap az üzleti modellünk továbbfejlesztésére vonatkozó észrevételek érkeznek majd a munkatársak és az ügyfeleink köréből. Ha közismertté válik, hogy ezt az Audi Hungaria kiválóan képes elvégezni, és a többletérték az ügyfeleink számára kézzelfogható, akkor végül az a meggyőződés fog kialakulni: „Ezt természetesen Győr csinálja, ki más?”

Szabó Viktor

A Strategy Challenge workshopon, akkor még a Járműhajtás-fejlesztés asszisztenseként, teljesen más szakterületről és hierarchiából érkező munkatársakkal együtt vettem részt. Különösen tetszett, hogy ennek köszönhetően más-más nézőpontok érvényesülhettek a stratégia kidolgozása során. Vállalati szinten hosszú távú kiterheltségre törekszünk, kompetenciáink terén pedig az egész világot potenciális vevőnknek tekintjük, ami még versenyképesebbé tesz bennünket. Hiszen nemcsak termékekben gondolkodunk, hanem szolgálatásokban is, amelyek további üzleti lehetőséget rejtenek egy tágabb vevői körnek. Úgy gondolom, hogy pont ebben nyilvánul meg a Next Level: globálisan gondolkodunk mind térben, mind a portfóliónkat tekintve.

Szabó Viktor
Kísérletirányítás/Fékpadi Konstrukció Járműhajtás Tesztelés

A stratégia megvalósításával kapcsolatban azt mondta, hogy először megfelelően kell kommunikálni.


A. D.: Az ügyfélközpontú gondolkodásmód következő szintjéről (Next Level) van szó, ezt kell megvalósítani, kommunikálni és népszerűsíteni. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy ez a nagy esélyünk, ennek során azonban a gondolkodásmód megváltozására, bővítésére van szükség sok munkatársunk körében. Tovább kell gondolnunk az ügyfélközpontúságot az új üzleti modellünkben. A mi feladatunk az emberek inspirálása a Next Level ügyével kapcsolatban – csak ekkor lesznek készek arra, hogy új képesítéseket szerezzenek, nyitottak legyenek új dolgokra, sokkal nemzetközibb módon lépjenek fel, ügyfélvéleményeket fogadjanak be, és az ügyfelek lelkesedését motivációs mozgatórugónak érezzék.

Az Audi Hungariánál a jövő iránti lelkesedést lehet megélni.

Alfons Dintner

Hogyan fog hatni a stratégia a termékeinkre, a munkatársa- inkra, a kultúrára, a régióra és az Audi Hungariára?


A. D.: A munkatársaknak érezniük kell, hogy a jövő nem egy félelemmel teli téma. Ez a vállalat igazgatósága és a munkavállalói érdekképviselet számára közösen a legfőbb prioritás. Az Audi Hungariánál a jövő iránti lelkesedést lehet megélni. A vállalat a következő 30 évben is jelen lesz, méghozzá sikertörténetként! Többé nem két, hanem sokkal több termékben fogunk gondolkodni, egyúttal más viszonyban a konszernmárkáinkkal. Az egész világból hívunk majd meg és lelkesítünk embereket az ötleteinkkel kapcsolatban, akik Győrben át tudják élni és meg tudják érteni termékeinket. Ennek megvalósításához pedig egyaránt szükségünk van fiatal és tapasztalt emberekre, illetve bizonyosan más felsőoktatási képzésekre és motivációkra is. Ehhez az egész világból szeretnénk megnyerni és foglalkoztatni embereket, amihez társadalmi kultúrára és egy még jobb életminőséget biztosító városra van szükség, ahol mindenki jól érzi magát.


Véleménye szerint hogyan fog kinézni a járműipar 2035-ben, és mit jelent ez az Audi Hungaria számára?


A. D.: Az egyéni közlekedés legalább olyan izgalmas lesz, mint amilyen ma – önvezető közlekedés a nagyvárosokban. Más lesz a gondolkodás, azonban az olyan témák, mint az életminőség, a szabadidő, a szabadság, az agilis munkavégzés és az egyéni differenciálás nagy jelentőséggel fognak bírni. Meggyőződésem, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és az általunk kínált egyéni szabadsággal az Audi Hungaria a jövőben is meghatározó szereplő lesz.

Schäffer János

Az Audi Hungaria Next Level startégiája azért mérföldkő a vállalat életében, mert most először az összes üzleti tevékenysége stratégiai fókuszba került. Az Audi Hungaria sokszínűsége meghatározó stratégiai versenyelőnyt jelent telephelyünk számára 2035-ig. A Next Level stratégiával az Audi Hungaria – széles üzleti porfóliójának segítségével – célzottan és sikeresen képes lesz az autóipar átalakulását eredményesen kezelni. A stratégia központi eleme a vevőink elégedettsége, illetve az általunk nyújtott hozzáadott érték, amelyet az Audi Hungaria ügyfelei számára biztosítunk – #Győrből a világnak. Ezáltal stratégiai fókuszba kerültek az Audi Hungaria által a Volkswagen Konszernnek nyújtott sokszínű szolgáltatások is a gyártott termékeink mellett. Meggyőződésem, hogy ezzel a stratégiai fókusszal, amely magas szintű kompetenciánkon alapul ebben a nagyon progresszív üzleti szegmensben, az Audi Hungaria a következő években is növekedési pályát tud befutni.

Schäffer János
Projektvezető, SCC projekt

Az Audi Hungaria a személyes adatok védelmére is külön hangsúlyt fektet


Az Audi Hungaria felelős vállalatként, nem csak a munkavégzés biztonságáról és az egészség védelméről gondoskodik, hanem munkatársainak és partnereinek személyes adatait is kiemelten védi, eleget téve az EU Általános Adatvédelmi Rendelete előírásainak.


Nap mint nap tanúi lehetünk a technológia rohamos ütemű térhódításának; az Audi Hungaria sok ilyen, a tevékenységéhez kapcsolódó innovatív megoldást elsőként vezet, illetve vezetett be Magyarországon. Ezek az új technológiák, digitalizációs projektek – így például kísérleti, önvezető vontató, HR Chatbot, saját szolgálati célú autó-megosztó rendszer – pedig számos adatvédelmi kérdést vetnek fel.


Sőt, mi több, már az adatvédelem is „digitalizálódik”, 2021-ben – az AUDI AG első külföldi leányvállalatként – az Audi Hungariánál bevezettek egy digitalizált adatvédelmi management-rendszert, amely kifejezetten modern hátteret biztosít az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint elvárt elszámoltathatóság elvéből eredő kötelezettségünk teljesítésének. A felhasználóbarát platform tartalmazza az egyes adatkezelések dokumentációját, vizsgálatát és segítségül szolgál az esetleges jogi rizikók azonosításához és követéséhez.